Pod Zavesenou a Pod Orechom, Smolenice

Fotka od: Miroslav Beňák

Málo známe neprístupné jaskyne pri Drinách v Smolenickom krase. Jaskyňa Driny nie je jedinou jaskyňou v jej blízkom okolí. Niktoré hneď vedľa. Možno ani neviete – lístky do jaskyne si kupujete v Malej jaskyni. Táto 70m dlhá jaskyňa bola neskôr prerobená na Speleobar a nachádza sa v blízkosti vstupu do samotnej jaskyne Driny.

Ak sa vyberiete po zelenej značke ponad jaskyňu Driny a pôjdete smerom do Smoleníc do časti Zalázne, hneď hore narazíte na objavný komín jaskyne Driny.


O zhruba 300 metrov je miesto nazývané Pod Zavesenou. Skalný previs je doplnený aj o prístrešok a sedenie, kde sa dá schovať v prípade zlého počasia. Priamo v skalnej stene sa nachádza 7,5 m dlhá Diera v Zavesenej 1. Táto neveľký jaskyňa spolu s ďalšími bola v čase objavenia a následného preskúvamia jaskyne Driny cieľom prieskumov. Preskúmala ju skupina okolo Jána Prudíka v roku 1931, no bez úspechu. Na tomto mieste pracoval aj I. Vajsábel s J. Baničom – objavitelia jaskyne driny – a neskôr pri sprístupňovacích prácach na Drinách aj Dr. A. Droppa s J. Majkom – nestori slovenského jaskyniarstva. Pokračovanie jaskyne sa však nenašlo, no našli sa tu archeologické pozostatky. Pred jaskyňou je malá vyťažená halda ako pozostatok po prieskumoch.


O zopár metrov vyššie v tom istom malom skalnom hrebienku sa nachádza ešte menšia jaskyňa dlhá 4,5 m, pomenovaná ako Diera v Zavesenej 2.


Nižšie a ďalej od turistického chodníka sa nachádza verejnosti neprístupná jaskyňa Pod Orechom. Od chodníka je takmer neviditeľná, prezrádza ju len malé „návršie“ haldy, vyťaženej z jej vnútra počas prieskumov. Navonok je to len diera, menšia prepadlina v malom kopčeku. Oproti dieram v Zavesenej sa v jej vnútri nachádzajú chodby dlhé 31 m (v porovnaní s Drinami je to málo), ktoré vytvorili krasové vody.


Jaskyňa bola známa už dávno, čo dokladajú aj nálezy z neolitu v jej útrobách. Počas speleologického prieskumu v jaskyne Driny ju preskúmal aj Anton Droppa, ktorý spolu so spolupracovníkmi do nej vkladali nádeje pri nových objavoch. Nové objavy nevylučujú ani dnešná jaskyniari, ktorý v nej robia od roku 2007 pravidelné prieskumy a sondáže.


V spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.

Kontakt
Adresa: Jaskyňa Driny, Jahodník - Smolenice
GPS:48.5011525, 17.4038257