Porcelán, kamenina a sklo v ľudovom prostredí

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V expozícii Porcelán, kamenina a sklo v ľudovom prostredí sú vystavené dekoratívne, obradové i úžitkové predmety z týchto materiálov tie boli súčasťou inventáru ľudových domácností  v okolí Hlohovca, kde pretrvávali po celé 20. storočie. Porcelánové hrnčeky a taniere, ktoré gazdiné získavali výmenou od handrárov, od konca 19. storočia nachádzali svoje miesto na drevených poličkách, fogašoch. V expozícii je vystavená kamenina s bielym črepom, nazývaná i porcelán chudobných (džbány, koreničky) a tmavým črepom (varné nádoby, pekáče, nádoby na víno), krošňa hlohovského oknára, ktorú nosievali na chrbte a zasklievali okná a obrazy, sklená rumpľa, ktorá slúžila na pranie čepcov, rukávcov, stúh; tzv. vodová lavička; drevený hever z roku 1826, mutovníky, podmaľby na skle, dômyselné stavby vo fľaši ako i policový nábytok.

Kontakt
Adresa: Františkánske námestie, 920 01 Hlohovec
GPS:48.43162, 17.800208
Web stránka: http://muzeumhlohovec.sk
Email: vmh@zupa-tt.sk