Príroda Malých Karpát

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia je zameraná na živú a neživú prírodu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorá čiastočne zaberá aj územie vinohradníckeho charakteru na Slovensku. Väčšinu územia pokrývajú lesy, preto živú prírodu predstavujú predovšetkým typické druhy bukových a dubových lesov. Pestrosť regiónu dopĺňajú lúčne a vodné biotopy. Medzi najcennejšie exponáty fauny patria rys, vlk, syseľ, ako aj chránené druhy vtáctva, hmyzu a iných.  Flóru tohto regiónu dokumentuje bohatý rastlinný materiál doplnený fotografiami pochádzajúcimi z prírodovedných výskumov. Paleontologické nálezy pochádzajú z období od druhohôr (spodná jura) až po štvrtohory. Z druhohorných skamenelín sú zaujímavé zvyšky hlavonožcov (amonitov) z lokality Chtelnica. Geologickú časť expozície tvoria typické minerály a horniny. Medzi raritné vzorky patria ukážky sekundárnych minerálov antimónu z lokality Pezinok.

Kontakt
Adresa: Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava
GPS:48.37543, 17.592836
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk