Rozhľadňa Lipovec, Prietrž

Fotka od: Petra Hencelová

Rozhľadňa Lipovec sa nachádza v osade u Rehúšov, ktorá je miestnou časťou obce Prietrž. Je druhou rozhľadňou vybudovanou v rámci regiónu Podhoran.

Rozhľadňa má tvar veže, ktorá je ukončená dreveným prekrytím vyhliadkovej plochy. Na vyhliadkovej ploche sú umiestnené informačné panoramatické priehľadné tabule, na ktorých je zobrazený panoramatický ráz krajiny, ktorý vizuálne korešponduje s reálnym pohľadom na krajinu, s popisom zaujímavých objektov. Kopec, na ktorom je rozhľadňa, má 431 m n. m. Celková výška veže, okolo ktorej sa vinie schodisko, je 6 m.

Okolo danej lokality vedie asfaltová miestna komunikácia, ktorá je vyznačená aj ako cyklotrasa – žlto značená. Táto cyklotrasa je evidovaná pod číslom 8309 s celkovou dĺžkou 21 km, stupňom náročnosti SPORT, vedie po štátnych a účelových komunikáciách a červená cyklotrasa (ev. číslo: 022), ktorej celková dĺžka je 61 km a jej názov je Kopaničiarska cyklomagistrála, je napojená aj na Záhorskú cyklomagistrálu (ev. číslo: 024), v celkovej dĺžke 110 km u oboch červených cyklotrás. Jej náročnosť je označovaná stupňom REKREA. Všetky tieto cyklotrasy v celej dĺžke vedú po štátnych cestách II. a III. triedy.

Zdroj: MAS Podhoran

Kontakt
GPS:48.6648659, 17.4825472
Web stránka: https://www.podhoran.sk/op-sk-cz-2007-2013/rozhladna-lipovec/
Email: maspodhoran@gmail.com