Sakrálne pamiatky

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V expozícii Sakrálne pamiatky sú vystavené artefakty, ktoré sa obsahovo viažu najmä k výjavom z Bib­lie. V umeleckohistorickej časti sú najstaršími exponátmi románska kamenná krstiteľnica a stredoveké kamenné stavebné segmenty. Medzi najkrajšie diela patrí socha Piety a socha Krista – Trpiteľa. V centre expozície sa nachádzajú sakrálne plastiky i oltárne obrazy od barokových majstrov pôsobiacich v Trnave v 18. storočí. Monumentálne pôsobia dva modely gotických katedrál – najnižšej gotickej katedrály v Miláne a najvyššej v Ulme. Okrem kresťanských pamiatok je vystavená i rozsahom menšia kolekcia judaík. Ľudovú časť expozície tvoria skupiny predmetov so sakrálnou tematikou, ktoré sprevádzali jednoduchých ľudí od narodenia až po smrť. Vystavené sú drobné sochy svätcov, piety i madony z pútí, drevené kríže, keramika so sakrálnymi motívmi i nádoby na svätenú vodu, ktoré kedysi zdobili ľudové príbytky.

Kontakt
Adresa: Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava
GPS:48.37543, 17.592836
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk