Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Skalický Trdelník

Tradičný Skalický trdelník je známa sladká dobrota z kysnutého cesta v legendárnom tvare, namotaná na tzv. „trdlo“. Trdelník, ktorého korene k nám siahajú od 18.teho storočia, kedy sa v Skalici usídlil generál vo výslužbe József Gvadányi so svojim kuchárom zo Sedmohradska (územie v Rumunsku), ktorý recept priniesol.

V októbri 2007 získal Skalický trdelník ako prvý slovenský potravinársky výrobok ochrannú značku Európskej únie a Slovensko tak má vďaka Skalickému trdelníku ochranné označenie riadne zaregistrované Európskou komisiou. Označenie Skalický trdelník môžu mať len trdelníky vyrobené na území okresov Skalica a Senica ohraničenom riekami Morava, Teplica a Myjava a hranicami Českom.

O zachovanie tradícií a originality výroby sa usiluje občianske združenie Združenie Skalický trdelník. Združenie má v súčasnosti 5 registrovaných výrobcov: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., Senické a skalické pekárne, a.s., LARK, s.r.o., Peter Purgát, ERI BAKERY, a.s.

Predajné miesta trdelníka:

Vinotéka u Františkánov v Skalici- Kráľovská 1/16, 909 01 Skalica

Objednávky na tel: +421 34 664 91 36

Podniková predajňa LARK s.r.o. – Pod Hájkom 2, 909 01 Skalica

Objednávky na tel: +421 911 432 128

U Havlíkú v Skalici– Predmeste 147, 909 01 Skalica