Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Priestory na poschodí Spolkového domu, od roku 1905 určené pre múzeum, koncipoval Dušan Jurkovič. Vytvoril ilúziu ľudového domu so sieňou a izbou s vyrezávaným stredovým pilierom a zdobeným stropom. Pri príležitosti storočnice múzea (september 2005) tu bola zriadená stála expozícia. Blahovská izba je venovaná zakladateľovi dr. Pavlovi Blahovi. Umiestnená je tu aj pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holíčskej fajansy a kameniny. Ďalšia časť expozície je zariadená ako salón sestier Jurkovičových, spolupracovníčok dr. Blahu pri zakladaní „skalického výšivkárskeho družstva“. V priestore venovanom roľníckemu hospodáreniu na Záhorí je venovaná časť tradíciám vinohradníctva, poľnohospodárskej a domácej výrobe, výrobe konopného plátna, povrazov a oleja.

Archeologické výskumy na Záhorí dokumentujú obdobia osídlenia územia a podávajú historický obraz a členenie Záhoria na jednotlivé panstvá. Pozornosť je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, téme Habáni na Záhorí a Náboženský život dokumentuje rehole a pútnické miesta v regióne. Rozsiahlu tému predstavujú historické remeslá a cechy, podnikateľské aktivity šľachty na Záhorí a priblíženie tlačiarenskej a družstevnej tradície.

Kontakt
Adresa: Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
GPS:48.846298, 17.229841
Web stránka: https://www.zahorskemuzeum.sk/stala-expozicia-zahorskeho-muzea/
Email: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk