Tradičná ľudová hudba na Žitnom ostrove

Fotka od: Balazs Szarka

Ukážkou tradičných ľudových hudobných nástrojov  v expozícii na 1. poschodí Žltého kaštieľa je prezentovaný tradičný spôsob chovu dobytka, pastierstvo. Tomuto spôsobu obživy sa venovali obyvatelia regiónu najčastejšie. K vyháňaniu dobytka a na vzájomné znamenia a signály pastieri obvykle používali rôzne hlukotvorné nástroje, ako trúbku (väčšinou vyhotovenú z rohu dobytka), palicu so zvoncami, zvonec (slúžil ako signalizačný nástroj), píšťalu, ale hlavne gajdy. Najstaršia zmienka o použití gájd v tomto regióne sa objavuje už v 13. storočí. Pastieri sa aktívne zúčastňovali aj na rôznych slávnostiach a obradoch, najdôležitejšími boli obdobie Vianoc a fašiangových slávností. Významným obdobím bolo jarné vyháňanie stáda na pasienky a taktiež jesenné obdobie, kedy sa stádo zahnalo z letných pastvín. Vystavené gajdy pochádzajú zo Šamorína. Ide o jeden z najhodnotnejších zbierkových predmetov múzea. Bohatú tradíciu na Žitnom ostrove majú tradičné cigánske kapely. Tradície „verbunkošov“ na Žitnom ostrove si pripomíname ukážkou fotografií najslávnejších rodín cigánskych muzikantov z blízkeho regiónu: Banyákovci, Sárköziovci, Bertókovci a Vontszeműovci.  Prvé cigánske kapely sa vytvárali, aby zabávali panstvo a hostí na šľachtických majetkoch Eszterházyovcov, Pálffyovcov, Illésházyovcov a pod. Najslávnejším cigánskym primášom v  18. storočí bol János Bihari (1769 – 1828),  ktorý sa narodil v obci Veľké Blahovo, neďaleko Dunajskej Stredy. Vďaka jeho hudobnému pôsobeniu sa stal verbunk súčasťou uhorskej hudobnej kultúry.  Jeho umenie obdivovali aj na cisárskom dvore vo Viedni, bol stálym primášom šľachtických bálov a slávností. Typickými hudobnými nástrojmi kapely boli: flauta a cimbal, ktoré si môže návštevník pozrieť v expozícii.  V expozícii sa nachádza cimbal, ktorý múzeu venovala rodina Vontszeműovcov z Trhovej Hradskej.   

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS:47.994377, 17.62179
Email: zmds@zupa-tt.sk