Tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia sa nachádza na 1. poschodí Žltého kaštieľa a návštevníkom priblíži tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove. Patrí k nim: 

- rybárstvo, rybolov -  patrí k najstarším spôsobom obživy a vyvíjal sa  z charakteru prírodného prostredia tohto regiónu. Bol to špecifický spôsob lovenia rýb, kedy sa do koryta rieky natĺkli pevné koly, ktoré vytvorili ohradu s plotom. K otvoru na ohrade sa pripevnili siete, do ktorých sa chytali ryby. Maketa tohto náradia je uložená do expozície a  znázorňuje návštevníkom tento osobitý spôsob chytania rýb. Do priestoru expozície je inštalované ďalšie rybárske náčinie –čereň. Rybárska sieť je umiestnená na dlhom, drevenom držadle a  rybár ho používal pri lovení rýb z člna.

- pastierstvo – prírodné bohatstvo krajiny, lužné lesy a pasienky poskytovali dobré podmienky na chov dobytka od skorej jari do neskorej jesene. Ukážka pastierskych náradí, palica so zvoncami, trúbka z rohoviny, plátenná kapsa, nástroj na označenie dobytka, sedlo z dreva – boli každodennými pracovnými náradiami pastierov.

- ryžovanie zlata – ťažkou a namáhavou prácou získavali ryžovači malý príjem vo forme kusu rýdzeho zlata. Vystavené pracovné náradia boli vyhotovené hlavne z dreva –  fúrik, stôl na ryžovanie (bol šikmo umiestnený na vhodnom brehu Dunaja), lopaty, naberačky, riečica. Výnimkou je kovová lyžica na topenie zrniek rýdzeho zlata nad ohňom. Vo vitríne sú vystavené zlaté zrnká zamiešané v piesku. Fotografie na stenách znázorňujú jednotlivé etapy práce „ryžovača“.

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS:47.994377, 17.62179
Email: zmds@zupa-tt.sk