Tradičný ženský ľudový odev

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Priestorovo je zoologická a archeologická expozícia spojená s etnologickou časťou s ťažiskovým zameraním na tradičný ženský ľudový odev  a predmety každodenného použitia z okolia Hlohovca, Piešťan a Trnavy z prelomu 19. a 20. storočia a medzivojnového obdobia. Tvorivý prístup žien dokumentujú odevné komplety, odev nevesty z Trakovíc a Pobedima, nasledujú ukážky pracovného odevu, konopné odevné súčiastky badať v odeve z Maduníc a továrenský materiál prevláda v ukážke z Trakovíc. Tradičný sviatočný odev žien z Maduníc vyniká prístupom k továrenskému materiálu, použitiu ručnej výšivky a jemnej paličkovanej čipky. Smútočný odev z okolia Piešťan približuje spojenie strojov a ručnej výzdoby.  Expozícia pokračuje ukážkami jednotlivých odevných súčiastok a doplnkov určených na všedné i sviatočné príležitosti, ako i ukážkami šijacích strojov a manglov

Kontakt
Adresa: Františkánske námestie, 920 01 Hlohovec
GPS:48.43162, 17.800208
Web stránka: http://muzeumhlohovec.sk
Email: vmh@zupa-tt.sk