Trstín - Hájiček

Fotka od: Petra Hencelová

Nad obcou Trstín leží historicky vzácny areál a pútnické miesto Hájiček s Kostolom Panny Márie, drevenou zvonicou, studničkou a krížovou cestou. Podľa tradície bola táto lokalita známa už v 13. storočí. Je to najstaršie patrocínium Panny Márie Sedembolestnej. Kostolík bol postavený v roku 1245, v závere 17. storočia (datovanie 1696 na chóre) prešiel kostolík v Hájičku stavebnými úpravami.

Koncom 18. storočia bola do sklenej skrine na oltári kostola v Hájičku umiestnená v hodvábnych šatách odetá soška Bolestnej Panny Márie, známa tiež ako zázračná Pieta. V roku 1793 sa rozniesol chýr medzi ľuďmi, že pred sochou Bolestnej Matky v Hájičku sa stali zázračné uzdravenia chorých. Dňa 23. apríla 1794 bola socha Bolestnej Panny Márie prenesená do Trnavy. Až do roku 1923 bola uložená v Kaplnke sv. Michala v Kostole sv. Mikuláša. Veriaci žiadali Ostrihomskú kapitulu o jej navrátenie. Keďže odpoveď neprišla, dali zhotoviť novú sochu a pútnická tradícia bola znovu obnovená. Pôvodná socha zázračnej Piety bola v júni 1923 posvätená a vrátená na pôvodné miesto do kostola v Hájičku. V októbri 1923 bola slávnostne otvorená kamenná Krížová cesta. Pútnické miesto dopĺňa studnička na neďalekej lúke.

Kontakt
GPS:48.5316195, 17.4732984
Web stránka: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/trstin-hajicek/
Email: farnost.trstin@abu.sk