Ukážky drevených plastík

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V poslednej miestnosti stálej expozície na 1. poschodí Žltého kaštieľa múzea je prezentované ľudové rezbárske umenie – ukážkou drevených maľovaných plastík Miklósa Tápéiho, regionálneho ľudového rezbára a drevené pracovné náradia (formy na maslo, medovnikárske formy a piesty). Miklós Tápéi bol rybárom a zároveň drevorezbárom. Žil na brehu Veľkého Dunaja, v obci Dobrohošť, pôsobil v medzivojnovom období. Jeho plastiky sa dostali do múzea zo Šamorína. Plastiky zobrazujú ľudí z každodenného dedinského života, Tápéi zachytil postavu žandára, muzikanta, cigána, ženy so sliepkou, ale aj poručíka. Niektoré svoje motívy čerpal z ľudových povestí a legiend, ako napr. postavu čerta, ktorý chytí každého, kto o polnoci loví ryby na Dunaji. Veľká socha Pastiera vznikla na motív sochy od maďarského sochára Miklósa Izsáka. Je to taktiež práca Miklósa Tápéiho, rovnako aj maketa veterného mlyna, ktorý sa nachádza pri Segedíne v Maďarsku. Na maľovanej truhlici je maketa lodného mlyna, ktorého originál sa nachádza na Malom Dunaji pri Kolárove. Tretia maketa znázorňuje typickú ľudovú stavbu na Žitnom ostrove. Roľnícky dom s trstinovou strechou pripravil pre múzeum pán Sándor Bölcs z obce Trstená.

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS:47.994377, 17.62179
Email: zmds@zupa-tt.sk