Vila Dr. Lisku Piešťany

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Budova Vila dr. Lisku je expozíciou Balneologického múzea v Piešťanoch a je situovaná ako nárožná budova na rohu ulíc Štefánikova a Štúrova neďaleko evanjelického kostola. Ide o staršiu budovu, ktorá bola postavená začiatkom 30. rokov 20. storočia. Vilku dal postaviť právnik Dr. Jaroslav Liska, ktorý ju využíval čiastočne ako právnickú kanceláriu a čiastočne na bývanie. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne mesta Piešťany a ide o stavbu projektovanú architektom Gejzom Gerendayom. Projektoval aj reštauráciu Červená veža, neďalekú evanjelickú faru a okrem toho vilky a rodinné domy. Zameriaval sa na Piešťany a jeho klientelu tvorila výlučne stredná podnikateľská vrstva.

Expozície

Na prízemí budovy sa nachádza stála expozícia „Z dejín kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku“ mapujúca dejiny a vývoj kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Dôraz je položený na históriu zlatej éry kúpeľníctva od konca 18. do prvej tretiny 20. storočia. V druhom polroku roku 2012 a v roku 2014 prešla expozícia celkovou reinštaláciou a úpravou interiérov. Nadobudla tak modernejší vzhľad a zároveň sa pri inštalácii využili aktuálne poznatky zo súčasného stavu výskumu dejín kúpeľníctva na Slovensku. Expozícia je členená na viacero častí a opatrená textami v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V úvode je návštevník oboznámený s historickým vývojom kúpeľníctva od najstarších čias. Môže tu nahliadnuť do starých tlačí, zaoberajúcich sa touto tematikou a prezrieť si zachované predmety viažuce sa k už neexistujúcim kúpeľným lokalitám. Prehľad o ich geografickom rozložení získa na mape s vyznačenými súčasnými a zaniknutými kúpeľmi. V čase najväčšieho rozmachu kúpeľníctva v 2. polovici 19. a začiatku 20. storočia sa kúpeľná liečba poskytovala vo vyše 120 lokalitách. Ďalšie časti expozície sú venované jednotlivým významným slovenským kúpeľom napr. Trenčianskym Tepliciam, Bojniciam, Turčianskym Tepliciam, Bardejovským Kúpeľom, Sliaču, Piešťanom a ďalším. Ich históriu dokumentujú vystavené dobové pohľadnice, kúpeľné poháre, prospekty, rôzne masážne a elektromasážne prístroje, ale aj modely niektorých významných kúpeľných budov z rôznych slovenských kúpeľov a unikátne modely piešťanskej Thermia Palace a Irmy z roku 1910 a už neexistujúcej budovy kúpeľov Františka Jozefa. Zaujímavé sú aj dobové vane, horské slnká z medzivojnového obdobia alebo unikátna sedacia váha používaná v minulosti v piešťanských kúpeľoch. Návštevník tak získa ucelený prehľad o dejinách kúpeľníctva na území Slovenska.

Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea

Ukážka sakrálneho umenia predstavuje samostatnú stálu expozíciu a nachádza sa na  1. poschodí budovy. Približuje sochársku sakrálnu tvorbu 18. a 19. storočia. V prevažnej väčšine ide o plastiky zhotovené z dreva, v menšej miere z kameňa. Expozícia je koncipovaná ako unikátne predstavenie dobových prác miestnych rezbárov a kameňosochárov z oblasti Piešťan a západného Slovenska, ale i na poukázanie činnosti múzea v oblasti ochrany umeleckých pamiatok. Vystavené plastiky, z ktorých sa mnohé nachádzali v zlom stave, boli v nedávnej minulosti odborne zreštaurované. Inštalácia plastík je doplnená panelmi s fotografiami a textami, približujúcimi postupy a procesy pri ich  reštaurovaní. 

Unikátna je plastika Panny Márie s Ježiškom so slovami modlitby k Ružencovej Panne Márii, pôsobivý obraz z 19. storočia, predstavujúci zmenšenú kópiu známeho obrazu Paola Veroneseho „Svadba v Káne Galilejskej“, ktorý je v zbierkach Louvru a  kamenná krstiteľnica s nápisom z roku 1659, pochádzajúca z pôvodného kostola sv. Štefana v Piešťanoch a i.

Výstavy

Vo výstavných priestoroch sa pravidelne konajú tematicky rôznorodé krátkodobé výstavy. Výstavy na rôzne témy sú z oblasti histórie, archeológie, národopisu, umenia, numizmatiky a filatelie a prírodných vied.

Priamo v budove ponúkame možnosť prednášok venovaných dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, prírodovedným témam a sakrálnemu umeniu zo zbierok múzea. Pravidelne sa tu konajú prednášky na rôzne témy spojené s digitálnymi prezentáciami.

Kontakt
Adresa: Štefánikova 1, 921 01 Piešťany
GPS:48.593505, 17.833164
Web stránka: http://www.balneomuzeum.sk/sk/
Email: balneomuzeum@zupa-tt.sk