Fotka od: David Zabadal

Vínna cesta Záhorie

Na Slovensku je šesť vinohradníckych regiónov a osem vínnych ciest. Skalický vinohradnícky rajón je jedným z 12-tich rajónov Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Malokarpatská vínna cesta je najstaršia a najvýznamnejšia vínna cesta na Slovensku a je akýmsi vzorom pre zatiaľ najmladšiu Vínnu cestu Záhorie, ktorej vznik sa datuje k roku 2003, kedy bolo založené občianske združenie Vínna cesta Záhorie.

Občianske združenie Vínna cesta Záhorie

Občianske združenie vzniklo z iniciatívy Vinohradníckeho spolku, ktorý v tomto regióne síce pôsobil, ale nemal dosah na predvstupové a neskôr povstupové eurofondy. Od začiatku pôsobenia občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie smerovala ich činnosť k získaniu finančných prostriedkov z eurofondov na propagáciu, publicitu, vzdelávanie vinárov a predovšetkým k vytvoreniu členskej základne (samostatných producentov vína), podnikateľskej základne (podnikateľov, vinohradníkov, predajcov, reštaurácie a pod.) a spolupráce miest a obcí regiónu s cieľom povzniesť vinohradníctvo a združiť súkromné hospodárenie na Záhorí.

Podmienky pre vinič

Skalický vinohradnícky rajón svojou polohou patrí k najsevernejšie položeným oblastiam na Slovensku. Avšak vďaka polohe na južných a juhozápadných svahoch Bielych Karpát a vhodnému geologickému podkladu sa darí v tejto oblasti pestovať väčšinu známych kultivarov viniča. Mimoriadny vplyv na dozrievanie hrozna majú dlhé suché jesene, ktoré umožňujú hroznu dozrievať do vyšších cukornatostí a extraktu. Ťažké ílovité podložie vinohradov zabezpečuje aj v takomto čase dostatok vlahy pre viničné kry, aby bobule nevädli. Pre túto oblasť je charakteristické červené víno okrem iného Frankovka modrá a značkový Skalický rubín, ale dopestujú sa tu i odrody bielych vín najmä Veltlínske zelené.

Vínna cesta

Cedule a označenia vinohradov a vinárstiev z Vínnej cesty Záhorie nájdete v obciach Borský Mikuláš, Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Koválov, Mokrý Háj, Moravský Svätý Ján, Petrova Ves, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Smrdáky, Štefanov, Unín a Vrádište.

Súčasťou každej vinice sú aj vinohradnícke sklepy tzv. búdy. Najmenšie slúžia len na uskladnenie náradia, ale v tých väčších sa hrozno priamo spracováva a uskladňuje, no často slúžia na stretnutia vinohradníkov, ich rodín a priateľov na spoločné posedenia a ochutnávky dobrého vínka.

Zdroj: OOCR Záhorie