Vlastivedný dom v Šamoríne

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Vlastivedný dom v Šamoríne je vysunutým pracoviskom Žitnoostrovského múzea od roku 1982. Nachádza sa tu pomerne veľká národopisná zbierka, ktorá dokumentuje históriu poľnohospodárstva a tradičného rybárstva, približuje ryžovanie zlata, dokumentuje zachované pamiatky cechovníctva a historické dokumenty nášho regiónu. Nachádzajú sa tu stredoveké listiny týkajúce sa mesta Šamorín, ako aj hodnotná zbierka prác významného šamorínskeho rodáka Istvána Tallósa Prochászku.

V roku 1983 bol vlastivedný dom rozšírený dobudovaním otvoreného prístrešku, ktorý umožňuje vystavenie veľkorozmerných poľnohospodárskych strojov.

Areál vlastivedného domu dotvára tradičná žitnoostrovská pec, ktorá približuje tradičné domáce pečenie chleba na Žitnom ostrove.

Expozície vlastivedného domu sú z veľkej časti predstavené ako dom ľudového bývania, no sú tu dokumenty k dejinám mesta Šamorín.

Kontakt
Adresa: Bratislavská 15, 931 01 Šamorín
GPS:48.032029, 17.306281
Email: zmds@zupa-tt.sk