Vodný kolový mlyn, Jelka

Fotka od: Marek Eštočin

Obec Jelka sa prvý krát spomína v kráľovskej darovacej listine  z roku 1197 pod názvom Ilka. Život v obci pomerne vo veľkej miere ovplyvňoval Malý Dunaj. Nachádzalo sa tu sedem vodných mlynov, ktoré mleli obilie. Význam Malého Dunaja spočíva aj v rybárstve. Pýchou obce je chránený strom, platan východný, ktorý je najväčším svojho druhu nielen v okrese, ale aj na Slovensku.

V súčasnosti je ozdobou obce novo zrekonštruovaný (v roku 2019) Némethov vodný kolový mlyn. Najstarší doklad o mlyne pochádza z roku 1894. Je to plán využitia vody mlyna Jozefa Németha, technický popis, kresba konštrukcie lodného mlyna a polohopisný plán úseku Malého Dunaja v chotári obce Jelka. Pôvodne plávajúci lodný mlyn v roku 1906 prestavali a ukotvili na pilóty. Povolenie na prestavbu lodného mlyna na kolový bolo vydané v roku 1899. V mlyne sa začalo mlieť v auguste roku 1906. Prestavba jednopodlažnej mlynice na viacpodlažnú sa uskutočnila do roku 1916. Mlecia sústava mlyna pozostáva z valcovej stolice firmy Beirtfeld-Daněk z Blanska na Morave, výťahov, lúpačky firmy Prokop a synové, kúkoľníka, múčnej truhly, hranolového vysievača, valcovitého triéra, šrotovníka firmy Wichterle a Kovařík z Moravy. Na južnej fasáde mlynice je pristavaná tzv. prašná komôrka, stojaca na štyroch koloch. V mlyne sa mlela prevažne raž až do apríla 1951. Obnova mlyna sa realizovala v rokoch 1992-1994. Mlyn je národnou kultúrnou pamiatkou a pre verejnosť je sprístupnený od roku 1994.

Vedľa mlyna je vybudovaný obecný skanzen približujúci poľnohospodársku minulosť obce. Krásne prírodné prostredie okolo vodného mlyna na brehu Malého Dunaja je príjemným miestom pre oddych a rekreáciu.

Expozícia je súčasťou Vlastivedného múzea v Galante.

Kontakt
Adresa: Vodný mlyn a skanzen v Jelke, 925 23 Jelka
GPS:48.124645, 17.505075
Web stránka: https://www.muzeum.sk/vodny-kolovy-mlyn-jelka.html
Email: vlast.muzeum.ga@zupa-vuc.sk