Vodný kolový mlyn, Tomášikovo

Fotka od: Ľubica Milde

Obec Tomášikovo leží v Podunajskej nížine na nive riečky Čierna voda. Vznikla na rozhraní 15. a 16. storočia. Je tu barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý dal v roku 1760 postaviť gróf František Esterházy. Mária Terézia v ňom v roku 1763 zriadila prvý štátny sirotinec v Uhorsku.

Vodný mlyn leží na brehu  Malého Dunaja pri obci Tomášikovo. Postaviť ho dal Ján Maticza v roku 1893 na pilótach z agátového dreva, zatlčených sčasti do brehu a sčasti do dna rieky. Budova mlyna sa dodnes zachovala v pôvodnom stave bez rušivých zásahov do konštrukcie a s uceleným mlynským zariadením.  Dominantná mlynica má sedlovú strechu krytú šindľom. Zvláštnosťou je odpočinkový priestor pre mlynára s pričňou na ležanie a štrbinové okienko, ktorým mlynár sledoval chod náhonového kolesa. Technické zariadenie mlyna pozostáva zo sústavy hnacej (veľké vodné koleso so spodným náhonom, hate) prevodovej (ozubené kolesá, remenice) a mlecej (zloženie dvoch kameňov na masívnom mlynskom lešení, násypný kôš, korýtko s krosienkami, kožené hrdlo, mechanický výťah, múčna truhlica, odberné hrdlo, vrecia).

V mlyne sa mlelo až do roku 1960. Ako ojedinelá technická pamiatka ľudového mlynárstva bola pre verejnosť sprístupnená v roku 1982. Úsek rieky v okolí mlyna je obľúbeným miestom oddychu, rekreácie a kúpania.

Expozícia je súčasťou Vlastivedného múzea Galanta.

Kontakt
Adresa: 925 04 Tomášikovo
GPS:48.0680479, 17.7405703
Web stránka: https://www.muzeum.sk/vodny-kolovy-mlyn-tomasikovo.html
Email: vlast.muzeum.ga@zupa-vuc.sk