Vodný mlyn v Dunajskom Klátove

Zdroj: OOCR Žitný ostrov - Csallóköz

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove, kultúrna technická pamiatka a vysunutá expozícia v prírode, sa nachádza na brehu Klátovského ramena Malého Dunaja v katastri obce Dunajský Klátov, okres Dunajská Streda. Je typickým príkladom spodkového mlyna. Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v roku 1920. Posledným majiteľom bol Michal Cséfalvay. Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Technické zariadenie vodného mlyna sa skladá z troch sústav – z hnacej, prevodovej a mlecej sústavy. Budova mlynice je dvojpodlažná,  je stavaná na brehu Klátovského ramena z pálených tehál. V druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia bol mlyn odkúpený štátom a objekt aj jeho okolie boli vyhlásené za štátom chránené územie. Začala sa stavebno-technická rekonštrukcia objektu. Pre verejnosť bol mlyn sprístupnený v roku 1987. V roku 2016  sa z finančných prostriedkov Nórskeho kráľovského fondu podarilo zrealizovať komplexnú obnovu budovy mlyna, zrekonštruovaný bol interiér aj exteriér a budova dostala novú strechu.        Obnovilo sa mlynské koleso, jeho oporná časť a k nemu patriace ozubené koleso. Taktiež boli spevnené brehy, vybudovala sa nová ohrada, prebehla komplexná úprava okolitého terénu. Na druhom brehu Klátovského ramena bolo vybudované mólo - výhľadňa. Pre verejnosť bol mlyn znovu otvorený v máji 2016. V budove mlyna sa nachádza stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením.

Kontakt
Adresa: 930 21 Dunajský Klátov
GPS:48.0351529, 17.6918347
Web stránka: https://www.muzeum.sk/vodny-mlyn-dunajsky-klatov.html
Email: zmds@zupa-tt.sk