Vodný mlyn v Jahodnej

Fotka od: Ľubica Milde

Obec leží na brehu Malého Dunaja, preto je prirodzené, že v nej boli postavené mlyny. Počet mlynov však postupne klesal. Výrazne sa pod ich zánik podpísala povodeň v rokoch 1893 – 1894, ktorá viaceré mlyny zničila. Ako národná technická pamiatka dnes existuje len mlyn Istvána Nagya. Mlyn v poslednej štvrtine 19. storočia postavil Boldizsár Renczés. V dvadsiatych rokoch minulého storočia vyhorel, odkúpil ho panský lesník István Nagy, ktorý z neho v roku 1931 urobil vodnú pílu. Maximálne využíval silu vodného toku, mlynom pomocou potrebného technického zariadenia vyrábal elektrinu a urýchlil tak pílenie dreva. Elektrinu na svietenie dodával aj verejným obecným budovám. Po smrti majiteľa bol mlyn v rokoch 1942 – 1973 obnovený a prevzalo ho Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede. Mlyn bol naposledy renovovaný v roku 1999, dnes je majetkom Západoslovenskej energetiky. Mlyn nie je prístupný verejnosti, pozrieť sa dá len jeho okolie. K budove sa dá najlepšie dostať po vode člnom, pričom výletníci môžu obdivovať krásu nedotknutej prírody na malých ostrovoch s bujnou vegetáciou.

Zdroj: Kukkonia.sk

Kontakt
Adresa: jahodná
GPS:48.0513899, 17.7032223