Vysielač od Emila Belluša, Veľké Kostoľany

Fotka od: Miroslav Beňák

Menej známy klenot velikána slovenskej modernej architektúry. Tesne za obcou Veľké Kostoľany smerom na Dolné Dubovany sa nachádza dielo od jednej z najvýznamnejších osobností modernej architektúry na Slovensku. Architekta Emila Belluša netreba nejak extra predstavovať, dodnes o jeho talente vypovedajú významné diela ako Automatický mlyn NUPOD, vodojem v Trnave, alebo Kolonádový most v Piešťanoch. V porovnaní s nimi je objekt vo Veľkých Kostoľanoch menej známy, no podobne ako v ich prípade – aj tu zrealizoval technický objekt – rozhlasový vysielač.


Západoslovenský vysielač vyprojektoval Belluš v roku 1940 a v roku 1941 ho zrealizovali. Jeho súčasťou bol aj 128 m vysoký stožiar strednovlnného a krátkovlnného vysielača. Využívala ho armáda, a neskôr najmä Slovenský Rozhlas a Rádio Slovensko pre svoje medzinárodné vysielanie. Zo strategického hľadiska významné miesto.


Aj kvôli jeho využívaní armádou bolo okolo neho pomerne dlho tabu. Svoju úlohu prestal plniť v roku 1988. V súčasnosti areál a aj hlavná administratívna budova opäť ožíva v skutku úctyhodnom developerskom projekte, v ktorom zohráva dôležitú úlohu miestny lokálpatriotizmus a vzťah k histórii. Rodina Mariána Šupu založila spoločnosť, s ktorou začali revitalizovať rozsiahlu lokalitu vysielača a na jeho pozemkoch začala s výstavbou novej obytnej zóny. Hodnotnú stavbu od Belluša – hlavnú administratívno-technickú budovu vysielača zo 40. rokov funkčne začlenili do vznikajúcej lokality. Stane sa z nej administratívne a kultúrne centrum, ako aj expozícia mapujúca históriu a nový rozvoj vysielača vo Veľkých Kostoľanoch.


Jednoducho stvárnenú funkcionalistickú budovu vysielača nad hlavným vstupom dotvára reliéf od sochára Jozefa Kostku. Zobrazuje štvoricu veselo tancujúcich dievčat. Nad prevádzkovou budovou sa nachádza štít so slovenským znakom, ktorý sa uchoval vďaka tomu, že počas socializmu bol schovaný pod sovietskou hviezdou.
V spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.

Kontakt
Adresa: Veľké Kostoľany
GPS:48.5104742, 17.7227604