Výstavný pavilón Žitnoostrovského múzea

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V areáli Žltého kaštieľa sa nachádzajú výstavné priestory - Výstavný pavilón Žitnoostrovského múzea. Od roku 1986, kedy bol výstavný pavilón uvedený do prevádzky, už viac ako 30 rokov slúži na výstavné a prezentačné účely múzea.  Využíva sa predovšetkým na realizáciu krátkodobých výtvarných, historických, národopisných výstav, ako aj na iné kultúrno-spoločenské podujatia (prednášky, besedy a pod.). Ročne sa tu realizuje približne 10 -12 tematických výstav, niektoré z nich sa pravidelne opakujú (napr. Výtvarné spektrum, Žitnoostrovské pastelky). Prezentuje sa tu tvorba výtvarníkov, fotografov, sochárov, keramikárov a pod. nielen z nášho regiónu, ale aj zo zahraničia. 

V roku 2015  bola budova výstavného pavilónu kompletne zrekonštruovaná z fondov EU. Má vybudovaný bezbariérový vstup, klimatizáciu, nové sociálne zariadenia a elektronický kamerový a zabezpečovací systém. Zároveň komplexnou rekonštrukciou prešiel celý areál múzea, čo výrazne zmenilo tvár múzea. Prestavba oplotenia a vstupnej brány spolu so sadovými úpravami umožňujú jedinečný pohľad na budovu i erb Žltého kaštieľa a na obnovený výstavný pavilón. Múzeum svojim návštevníkom ponúka okrem zaujímavých expozícií aj moderný informačný servis, ktorý sem láka stále viac milovníkov kultúry.

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS:47.994377, 17.62179
Email: zmds@zupa-tt.sk