Za stromami-obrami (Do Hlohoveckého parku)

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama

Zámocký park v Hlohovci má bohatú históriu a je ideálnym miestom na prechádzky s deťmi. Známy je aj vďaka „platanovej lúke“, časti s mohutnými jedincami stáročných platanov. Návštevníkovi však ponúka omnoho viac zaujímavostí, vybrať sa z neho môžeme aj na neďalekú vyhliadku Šianec či do hvezdárne.


Prístup

Mesto Hlohovec sa nachádza na ľavom brehu Váhu a rozprestiera sa medzi korytom rieky na svahom západného okraja Nitrianskej pahorkatiny. Dostaneme sa doň autom, autobusom alebo vlakom. Ak ideme autobusom, vystúpime na autobusovej stanici a mestskou hromadnou dopravou pokračujeme na Podzámsku ulicu, nad ktorou sa nachádza najväčšia atrakcia mesta – zámok s parkom. Ak prichádzame autom zo smeru od diaľnice, prejdeme cez vážsky most do centra Hlohovca, pokračujeme po Podzámskej a Šomodskej ulici a zaparkujeme až v tesnej blízkosti Empírového divadla. Zámok stojí na vyvýšenom mieste na južnom okraji mesta, nie však najvyššom, ešte nad ním stúpa svah až k ceste z Hlohovca cez Bojničky do Serede. Na nej sa nachádza krásna vyhliadka Šianec. Aj parkovisko pri vyhliadke ponúka jednu z možností, pretože odtiaľ možno prísť peši k zámku po chodníku dole lúčnym svahom.

Rekonštruovaný hlohovecký zámok nás prekvapí svojou majestátnosťou. Pomocou 3D okuliarov sa prenesieme aj do jeho minulosti.


V parku a jeho okolí

Park sa nachádza v tesnej blízkosti zámku situovaného na južnom okraji mesta Hlohovec. V krajinársky riešenej časti parku sú dominantné najmä dva prvky, a to platanová lúka a jazierko s pobrežnou výsadbou. Skupiny mohutných platanov vysadené na pôvodnej nive rieky Váh sú jedinečné nielen svojím vekom, ktorý je odhadovaný u viacerých stromov na približne 200 rokov, ale aj počtom.. Miestne platany sú jedny z prvých stromov tohto druhu vysadených na našom území. Ďalšou drevinou v parku dosahujúcou úctyhodné parametre a zapísanou v štátnom zozname chránených stromov je aj borovica lesná. Zámocký park je živým a verejne prístupným objektom a slúži na krátkodobú rekreáciu a detské hry.


Jeden z platanov, ktorého obvod kmeňa je viac ako 5 metrov a výška približne 40 metrov, je zapísaný v štátnom zozname chránených stromov.


Samotný neskorobarokový zámok má nepravidelný päťuholníkový tvar s dvoma vchodmi. Je trojpodlažný, s vežičkou umiestnenou uprostred čelnej fasády, a jeho múry vytvárajú vnútorný dvor s pôvodne renesančnými arkádami. Súčasťou zámku je stredoveká kaplnka. Zásadná prestavba objektu sa uskutočnila koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Vtedy zámok, ešte v dávnejšej histórii hrad, majiteľ panstva Jozef Erdödy prebudoval na reprezentačné panské sídlo. V tomto období bolo vybudované aj divadlo slúžiace majiteľom sídla. Koncertoval tu aj Ludwig van Beethoven, čo pripomína jeho busta pred divadlom. V poslednom období prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a je opäť otvorený pre verejnosť.


Po pobyte v parku a prehliadke zámku odporúčame urobiť si malú vychádzku na vyhliadku Šianec. Nachádza sa v tesnej blízkosti cesty z Dvorníkov do Hlohovca. Zo zámockého parku sa sem dostaneme juhovýchodnou cestičkou a chodníkom.


Vyhliadka ponúka nádherný širokouhlý panorámatický pohľad ponad Dolnovážsku nivu na Malé Karpaty, Trnavskú tabuľu, Biele Karpaty a priľahlé obce. Je nielen vyhľadávaným miestom rodín s deťmi, ale stretávajú sa tu aj cyklisti, turisti, fotografi, hvezdári či paraglajdisti. Všetci tu trávia príjemné chvíle oddychu, napríklad pri rôznych zábavných hrách, posedení pri ohníku či opekaní dobrôt. Výhodou vyhliadky je jednoduchá dostupnosť motorovým vozidlom a možnosť parkovania.


Na záver výletu si môžeme navštíviť hvezdáreň nesúcu meno slávneho astronóma M. R. Štefánika. Nachádza sa na Sládkovičovej ulici na okraji Hlohovca, na neďalekom kopci zvanom Svinná hora. Mesto Hlohovec, ako jedno z mála miest na Slovensku, sa môže pochváliť nielen hvezdárňou, ale aj planetáriom. Hvezdáreň sa venuje nielen odbornej, vzdelávacej i popularizačnej činnosti. Hvezdáreň a planetárium ponúkajú pre školy i verejnosť viacero programov, ku ktorým sa radia pozorovania, prednášky, semináre, prezentácie pozorovaní, premietania odborných i vzdelávacích filmov a fotogalérie z pozorovaní. Pre žiakov základných škôl realizujú záujmovú činnosť v rámci Astronomického krúžku a Klubu mladých astronómov.


Viete, že ...

O kráse hlohoveckého zámku svedčí aj popis A. Mednyanského v cestopise „Malebná cesta dolu Váhom“. Už v roku 1844 popisuje veľkolepé vodné úpravy v parku, oranžériu, aleje, platany a ďalšie pozoruhodnosti. K zámku viedla cesta, ktorá bola lemovaná alejou z líp. Lipová alej pokračovala terajšou Podzámskou ulicou aj za oplotením parku až do historického jadra mesta ku Kostolu sv. Michala Archanjela.

V roku 1802 hostil gróf Jozef Erdődy vo svojom hlohoveckom kaštieli cisára Františka II. Habsburského. Panovník sa zúčastnil slávnostného otvorenia Empírového divadla postaveného v kaštieľskom parku a vypočul si koncert interpretovaný samotným Ludwigom van Beethovenom. V budove, ktorá je v súčasnosti najstaršou divadelnou budovou na Slovensku, do konca druhej svetovej vojny uchovávali pamätnú knihu s Beethovenovým podpisom a klavír, na ktorom počas pamätného koncertu hral.

Hlohovecká hvezdáreň vlastní druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Súčasťou hvezdárne je aj planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je umiestnené planetárium ZKP-2 firmy Zeiss, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom či Mliečnu dráhu.


Zdroj textu: Kniha Výlety s deťmi – Trnava a okolie, Daniel Kollár a Viera Poláková od vydavateľstva Dajama.

Kontakt
Adresa: Hlohovec
GPS:44.97546759999999, -123.0127104