Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je regionálnou galériou vykonávajúcou komplexnú galerijnú činnosť na najzápadnejšom  slovenskom regióne Záhorí, osobitne v okresoch Senica a Skalica. Vznikla 1. a slávnostne bola otvorená 14. decembra 1984 výstavou Umelci Záhoria  po adaptácii kaštieľa Machatka v rokoch   1978-1984. Zbierky pre budúcu galériu sa začali budovať od polovice 60. rokov v minulom storočí v Záhorskom múzeu v Skalici. Vo svojej činnosti sa  špecializuje na umenie spojené so Záhorím v cykloch výstav najmä Umelci Záhoria. Ďalej  na podporu umenia mladých talentov  na umeleckých školách formou celoslovenského trienále Talenty. Vzhľadom na pohraničnú polohu galérie špecializuje sa  na prihraničné české, moravské a rakúske umenie. Napomáha tomu aj partnerská  spolupráca s Galériou výtvarného umění v Hodoníne. Galéria usporadúva besedy, sympóziá, divadielka, koncerty a  Dni otvorených dverí v galérii s workshopmi pre deti a Dni kultúrneho dedičstva spolu s vydávaním publikácií.

Galéria sídli v neskorobarokovom  kaštieli z tereziánskeho obdobia z roku 1760. Obdĺžnikovú budovu historického kaštieľa so vstupným portálom s dvojramenným schodišťom a manzardovou strechou údajne projektoval viedenský architekt Franz Anton Hillebrandt (1719-1797). Na prízemí so vstupným vestibulom sú pracovné, kancelárske a na poschodí výstavné priestory galérie s hlavnou sálou a siedmimi miestnosťami s plochou 240 m2. Vo dvore za kaštieľom je menší nízky objekt garáže, výtvarnej dielne a skladu publikácií.

Mimo svojho sídla galéria odborno-metodicky spravuje aj svoju vysunutú stálu expozíciu Galériu Júliusa Koreszku v Záhorskom múzeu v Skalici. Vznikla v roku 1991, pričom v rokoch 1995, 2005 a 2017 bola reinštalovaná. Stála expozícia výberovo prezentuje maliarske a kresliarske prevažne secesiou inšpirované dielo významného krajinára zakladateľskej generácie moderného slovenského umenia 20. storočia, pochádzajúceho z Dojča pri Senici. Július Koreszka dvadsaťdva rokov maľoval a kreslil v Skalici na Záhorí.

Zoznam tematických okruhov na prednášky na obohatenie stredoškolského učiva:

A/        Umelci Záhoria

B/        Milan Flajžík Sochy a kresby

C/        Ján Mudroch a jeho žiaci zo Záhoria Ľudovít Hološka a Lýdia Štolcová

Kontakt
Adresa: Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
GPS:48.6835458, 17.3689225
Web stránka: https://www.muzeum.sk/zahorska-galeria-jana-mudrocha-v-senici.html
Email: zahorskagaleria@zupa-tt.sk