Záhorské múzeum, Skalica

Fotka od: Ľubica Milde

Záhorské múzeum v Skalici vzniklo z iniciatívy MUDr. Pavla Blahu, ktorý v spolkovom dome, vybudovanom podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča, sprístupnil v roku 1905 svoju zbierku umeleckých, ľudovoumeleckých a historických predmetov, ktorá je dnes najstaršou múzejnou expozíciou na Slovensku a jedinou Jurkovičom vytvorenou. Bolo prvým národne orientovaným múzeom na Slovensku, pomáhalo pri upevňovaní slovenského národného povedomia.

Múzeum má štatút regionálnej zbierkotvornej, vedecko-výskumnej a kultúrno-výchovnej inštitúcie. Zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v okresoch Skalica, Senica a dokumentáciu etnických a kultúrnych vzťahov Záhoria so susednými regiónmi na celom jeho historickom území.

Rieši vedecko-výskumné úlohy v oblasti archeológie, histórie, etnológie, dejín hudobnej kultúry a folklóru a buduje zbierkové fondy archeológie, staršej a novšej histórie, numizmatiky, etnológie, dejín hudobnej kultúry a folklóru, pohľadníc, fotodokumentácie, filmovej dokumentácie, rukopisov a muzeálnu knižnicu. Vydáva populárno-náučný časopis Záhorie, katalógy k výstavám a monografické publikácie, zborníky, propagačné materiály, drobné tlače. Usporadúva vedecké konferencie, odborné semináre, prednášky a kultúrno-spoločenské podujatia. V centrálnej budove sídla muzeálneho pracoviska, tzv. Mittákovskom dome, vo výstavných priestoroch predstavuje muzeálne a výtvarné výstavy.

Okrem domácich, regionálnych, ako i celoštátnych kultúrnych inštitúcií spolupracuje i so zahraničnými múzeami susednej Moravy a Rakúska. Spomedzi nich osobité vzťahy má s múzeom v Hohenau an der March, s ktorým v roku 2005 nadviazalo i oficiálne partnerské styky.

Mittákovský dom, sídlo múzea,  je jedným z významných meštianskych domov, postavených pôvodne v renesančnom slohu. Podľa archívnych prameňov ho v roku 1510 zakúpil rod Žerotínovcov. V roku 1551 prešiel kúpou Petrovi Pálfimu z rodu Pálfiovcov z Erdödu, ktorý si z neho vytvoril jednu zo svojich rezidencií v Uhorsku. Dom do dnešnej podoby vznikol spojením a prestavbou dvoch stredovekých domov v prvej tretine 17. storočia, v rokoch 1780 – 1800 prišlo k jeho obnove. Neorenesančnú podobu získal na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol vo vlastníctve rodiny Mittákovcov, podľa ktorých nesie pomenovanie. Fasáda je bohato zdobená rímsami, šambránami a atikou. V dvoch miestnostiach sú zachované renesančné klenby, spočívajúce na masívnom stredovom pilieri. Jeho historické priestory boli renovované a od konca roku 1989 sú sídlom Záhorského múzea s výstavnými priestormi na prízemí.

Kontakt
Adresa: Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Web stránka: https://www.zahorskemuzeum.sk/
Email: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk