Západoslovenské múzeum, Trnava

Fotka od: Marek Eštočin

Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora. Klarisky sa v Trnave spomínajú už v ro­ku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Kláštor tvorila pôvodne len jedna murovaná stavba. Za najstaršiu zachovanú časť sa považuje stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba po veľkom požiari v 17. storočí. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju. Budova sa stala sídlom všeobecnej vojenskej nemocnice (do roku 1850), neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas 2. svetovej vojny sa v nej ukrý­vali americkí letci. V roku 1954 bola pridelená novovzniknutému Krajskému múzeu v Tr­nave, ktoré ju začalo adaptovať pre potreby inštitúcie. Budova múzea bola v roku 2015 zrekonštruovaná. Múzeum má celoslovenskú špecializáciu na dejiny kampanológie, osobnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, bezstavovce v odbore paleontológie, históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka a dejiny tehliarstva. Múzeum je prístupné aj pre imobilných návštevníkov.

Kontakt
Adresa: Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava
GPS: 48.3754299, 17.5928364
Web stránka: http://zsmuzeum.sk
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk

Expozície