Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda

Fotka od: Balazs Szarka

V roku 1964 vzniklo v Dunajskej Strede Žitnoostrovské múzeum ako okresné vlastivedné múzeum. Nadviazalo na tradície múzea v Šamoríne, založeného v r. 1927. Od svojho založenia sídlilo v dnes už nejestvujúcom Bielom kaštieli. V r. 1972 bolo premiestnené do neoklasicistického Žltého kaštieľa. Sústreďuje sa na zber, dokumentáciu a prezentáciu kultúrnych hodnôt regiónu. V r. 1986 vybudovali samostatný výstavný pavilón, kde sa pravidelne organizujú výtvarné, národopisné výstavy. Zriaďovateľom múzea je Trnavský samosprávny kraj. V Žitnoostrovskom múzeu sa nachádzajú expozície s vystavenými archeologickými nálezmi, historickými zbraňami, bývaním šľachty, sedliackou kuchyňou a pamätnou izbou cestovateľa Vambéryho.

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS: 47.9943771, 17.6217904
Web stránka: https://www.muzeum.sk/zitnoostrovske-muzeum-v-dunajskej-strede.html
Email: zmds@zupa-tt.sk

Expozície