Fakturačné údaje

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 52285758, DIČ: 2121318848
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v Registri krajských organizácií cestovného ruchu 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR
V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predsedaKontaktIng. Pavol Kalman
predseda KOCR
Tel.č.: +421 911 701 983
pavol.kalman@trnava-vuc.sk

Ing. Agáta Mikulová
výkonná riaditeľka KOCR
Tel.č.: +421 905 258 436
agata.mikulova@krajzazitkov.sk

Ing. Katarína Rohaľová
Senior marketing manager
Tel.č.: +421 948 989 011
katarina.rohalova@krajzazitkov.sk

Mgr. Ľubica Mildeová
Špecialistka pre online komunikáciu a web
Tel.č.: +421 948 473 791
lubica.mildeova@krajzazitkov.sk

Mgr. Martin Palkovič
Špecialista pre offline komunikáciu
Tel.č.: +421 947 958 993
martin.palkovic@krajzazitkov.sk

PhDr. Michaela Kobzová
Manažér rozvoja destinácie Aquaparky, Balnea
Tel.č.: +421 948 989 014
michaela.kobzova@krajzazitkov.sk

Mgr. Petra Hencelová PhD.
Manažér rozvoja destinácie Voda, príroda a regionálne produkty
Tel.č.: +421 948 989 012
petra.hencelova@krajzazitkov.sk

Mgr. Adriána Lizoňová
Manažérka rozvoja destinácie Kultúra, tradície, história
Tel.č.: +421 948 989 010
adriana.lizonova@krajzazitkov.sk

Ing. Mária Kureková
Manažérka cestovnej kancelárie
Tel.č.: +421 947 916 110
maria.kurekova@krajzazitkov.sk

Mgr. Kristína Bujňáková
Administrátorka schémy pomoci KIRA
Tel.č.: +421 948 989 013
kristina.bujnakova@krajzazitkov.sk

Naši členovia